FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[DAGHL]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SharesTransactionNotificationAbstract|
Pay Alım Satım Bildirimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin 11. ve 12. maddesi gereğince yapılan açıklamadır.

07.11.2022 tarihinde DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 37,29 fiyat aralığından 516.763 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi, Şirketimizce gerçekleştirilmiştir.

Bu işlemle birlikte  DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 07.11.2022 tarihi itibariyle %25,23 sınırına düşmüştür.

DAGHL pay satış işlemlerimiz ile ilgili  07.11.2022 tarihinde gerçekleşen işlemlerin detayı aşağıdadır.

Kamuoyuna duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/11/2022
0
516.763
516.763
3.242.048
2.725.285
% 30,02
% 30,02
% 25,23
% 25,23

Kredi Hesaplama