FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022, 6.11.2022 ve 7.11.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Konya Ilgın"), 27 Şubat 2013 tarihli ve 49 yıl süreli elektrik üretim lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK") 27.10.2022 tarihli kararı ile iptal edilmesi akabinde söz konusu proje için EPDK'ya sunulmuş olan 14.375.000 TL ve 1.000.000 TL tutarındaki iki adet banka teminat mektubu bağlı ortaklığımızca 7.575.000 TL'lik ödeme ihtirazi kayıtla yapılarak iade alınmıştır.


Daha önce de belirtildiği üzere, 27.10.2022 tarihli EPDK kararı hakkında; kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde Kuruma itiraz etme veya Ankara İdare Mahkemelerinde dava açma hakkımız bulunmakta olup, konuya ilişkin Şirketimiz ve bağlı ortaklığının menfaatlerinin korunması için her türlü yasal hak kullanılacaktır.


Öte yandan, Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Konya Ilgın'ın mevcut madencilik faaliyetlerine ilişkin sosyal medya ve benzeri mecralardaki yorum/görüşlere istinaden yatırımcılarımızın tekrar bilgilendirilmesinde fayda görülmektedir.


Şirketimiz işletme ruhsatı sahibi bulunduğu Gaziantep İli, Islahiye İlçesi'nde bulunan, 78173 sicil numaralı boksit sahasını rödovans karşılığı işlettirmeye devam etmektedir. Söz konusu işletme ruhsatının 14 Aralık 2028 tarihine kadar geçerliliği bulunmaktadır.


Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın ise, mevcut durum itibariyle Konya İli'nin Ilgın İlçesi'nde yer alan ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ("TKİ") ait olan 1247 sicil numaralı sahada linyit madenciliği faaliyeti yürütmektedir. Rödovans sözleşmesi 9 Nisan 2032 tarihine kadar geçerli olup, 1247 sicil numaralı sahanın ruhsatının rödovans süresiyle sınırlı olacak şekilde TKİ'den devir alınmasına ilişkin taraflarca daha önce kamuya açıklandığı üzere ayrıca protokol imzalanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü nezdindeki ruhsat devir süreci devam etmektedir. Söz konusu rödovans sözleşmesi sadece sahadaki maden varlığının değerlendirilmesine ilişkin olup herhangi bir santral veya benzeri tesis kurma şartı içermemektedir. Bu çerçevede, EPDK tarafından alınmış elektrik üretim lisansının iptali kararı Şirketimizin ve bağlı ortaklığının devam eden madencilik faaliyetlerini etkilememektedir.


Konya Ilgın Termik Santral Projesi'nin orta vadede hayata geçirilmesi sonrasında bağlı ortaklığımız Konya Ilgın'ın madencilik faaliyetlerinin yanı sıra elektrik üretim faaliyeti de gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Yukarıda ifade edildiği üzere, elektrik üretim lisansının iptal edilmesine ilişkin EPDK kararı nihai karar niteliğinde olmayıp Kuruma itiraz ve gerekirse akabinde hukuki süreç işletilecektir.


Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Kredi Hesaplama