FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

BMS ÇELİK HASIR A.Ş. (Şirket) sermaye artırımı  nedeniyle elde  edeceği halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporunu 12 ŞUBAT 2021 tarih ve 2021/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylamış ve izahnamede ilan edilmiştir. Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup,  sermaye  artırımından elde edilen fonun belirtilen  şekilde  kullanılıp  kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri  içermektedir.

Saygılarımızla,


Kredi Hesaplama