FİNANS

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
11.10.2022
Genel Kurul Tarihi
11.11.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.11.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
TUZLA
Adres
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 34953 Tuzla/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 400.000.000 TL'ye artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2022-2026 yılları olmasına ilişkin olarak Ana Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin eski ve yeni şekillerinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Gersan Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Gersan Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3
Genel Kurul Erteleme Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması kapsamında, 12.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüşü alınan ve 19.09.2022 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ön iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
toplantı tutanağı 11.11.2022.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi-KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.10.2022 Salı Günü Saat: 14.00'de İstanbul, Tuzla, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 adresinde Bakanlık Temsilcisi gözetiminde toplanmış; ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca Genel Kurulun toplanması için gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamış olup 11.11.2022 tarihinde saat 14.00'da aynı adreste ve aynı gündem ile toplanılmasına karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama