FİNANS

Özet Bilgi
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Kullanılmayan rüçhan hakkı tutarı bilgisi düzeltilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
750.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
612.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.612.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
AKGRT, TRAAKGRT91O5
612.000.000
1.000.000.000,000
163,39869
1,00
AKGRT, TRAAKGRT91O5
Nâma
AKGRT(RÜÇHAN), TRRAKSG00025
1.720.712,311
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
612.000.000
1.000.000.000,000
163,39869
1.720.712,311
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 04.08.2022 tarihli özel durum açıklaması
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
27.10.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
10.11.2022
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
27.06.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
01.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
04.08.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
05.08.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
20.10.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
01.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
31.10.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 612.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 1.000.000.000 TL artırılarak 1.612.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 27.10.2022 – 10.11.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 1.720.712,311 TL olup, bu paylar 15.11.2022 ve 16.11.2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kredi Hesaplama