FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SaleNotificationForInvestorsAbstract|
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 612.000.000,00 TL tutarındaki mevcut sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 1.000.000.000,00 TL tutarda  artırılarak 1.612.000.000,00 TL'ye çıkarılması nedeniyle halka arz edilecek paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahname 21.10.2022 tarihinde ilan edilmiştir.

Söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 27.10.2022 – 10.11.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.  

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 1.720.712,311 TL olup, bu paylar 15.11.2022 ve 16.11.2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz edilecek  1.720.712,311  TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna, Şirketimizin https://www.aksigorta.com.tr/yatirimci-iliskileri ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin https://www.akyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Not: Kullanılmayan rüçhan hakkı tutarı bilgisi düzeltilmiştir.

Kredi Hesaplama