FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.09.2022
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğü - İZMİR
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 yılı 3. dönem geçici vergi beyannamesi eki olarak verilmiştir.
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/11/2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde, Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmiş olan (Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş) gelir tablosu ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kredi Hesaplama