FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[AKGRT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Aksigorta A.Ş.'nin 612.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %163,39869 oranında artırılarak 1.612.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 Adet) pay (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 27.10.2022 – 10.11.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

  

Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 1.720.712 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 15.11.2022 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (Aksigorta A.Ş.) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.

  15.11.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 1.720.712 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
FARUK MEMİŞ
750.000
% 43,59
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER
400.000
% 23,25
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
SEDAT PALTURA
100.000
% 5,81
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
TOLGA AYDIN
323.210
% 18,78
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına

Kredi Hesaplama