FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
30.09.2022
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Dönem karının , finansal tablo ve dipnotlarda yer alan "Ana Ortaklık Payları" ve "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" kalemleri arasındaki dağılımında yapılan sehven hatanın giderilmesi.
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
YOKTUR
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

31.10.2022 tarihinde KAP'da yayınlanmış finansal rapor bildiriminde; dönem karının  finansal tablo ve dipnotlarda yer alan "Ana Ortaklık Payları" ve "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" kalemleri arasındaki dağılımında  sehven  hata yapılmıştır.İlgili kalemlere ilişkin düzeltmeler yapılarak finansal raporlar tekrar yayınlanmakta olup,söz konusu düzeltmelerin ilgili döneme ilişkin net  dönem karı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

Kredi Hesaplama