FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Selçuk Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Selçuk Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2022-30.09.2022 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Ekte sunulan ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir. 


(Gelir Tablosu Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir. Açıklamanın ekli dosya olarak bulunan İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Kredi Hesaplama