FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
75.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
15.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
31.200.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028
1.950.000
1.950.000,000
100,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBERK00028
Nâma
B Grubu, BRKSN, TREBERK00010
13.650.000
13.650.000,000
100,00000
B Grubu
B Grubu, BRKSN, TREBERK00010
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
15.600.000
15.600.000,000
100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
15.600.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.11.2022 Tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları vermişlerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28 Ekim 2022 ve 2022-14 sayılı, toplatısında, Şirketiminizin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan olmak üzere %100 oranında artırılarak 15.600.000.-TL'den 31.200.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin karar alınmış ve aynı gün KAP duyurusu yapılmıştır.

15.600.000 TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 31.200.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde; sermayeye ilave edilen 15.600.000 TL'nin tamamı finansal tablolarımızda yer alan iç kaynaklardan (2020 ve 2021 yıllarına ait dağıtılmayan geçmiş yıl karlarından) karşılanmak üzere 11 Kasım 2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.

Artırılan 15.600.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

İşbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Genel Müdür Enis ALDIKAÇTI'nın yetkilendirilmesine,Oy çokluğu ile karar verilmiştir.


Bu karara uygun olarak sermaye artırımına ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu 18 Kasım 2022 tarihinde yapılmıştır.Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama