FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu, özetle;

Şirketimizin % 100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığımız DHI Investment B.V.'nin ("DHI Investment"),

Grup nakdinin etkin yönetimi, minimum risk azami getiri sağlanması ve global piyasalarda ortaya çıkabilecek yatırım fırsatlarının değerlendirilebilmesi amaçlarıyla; DHI Investment üzerinden yerli ve yabancı banka ve portföy yönetim şirketlerine yetki verilmesine,

Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için, DHI Investment'ın ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 50.000.000 Avro artırılmasında; Şirketimiz yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına ve artırılacak olan 50.000.000 Avro'nun DHI Investment'ın Türkiye'de mukim bankalar nezdindeki hesaplarına Şirketimiz tarafından ödenmesine,

karar vermiştir.

Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur.

Kredi Hesaplama