FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[BERA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
      

İlgi: 08.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile; Şirket'in büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda alınan kararda; Türkiye'de üretimi olmayan ve ithalat yoluyla tedarik edilen katma değeri yüksek kağıt ve karton üretimi yatırımı kapsamında 250.000 ton kapasiteli Bristol Kartonu ile 140.000 ton kapasiteli baz ve dekor kağıt üretim yatırımlarının teknik ve operasyonel detaylarının araştırılması ve ilgili yatırımlar için Şirket'in İzmir Torbalı'da bulunan yaklaşık 1.000.000 m² arazisinin değerlendirilebilmesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulması hususlarında, detaylı bir fizibilite hazırlatılması için, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdürlüğün yetkilendirildiği duyurulmuştu.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından konuya ilişkin olarak;

  • İzmir İli, Torbalı İlçesi, Gazi Mustafa Kemal mahallesi 250 ada 1 parsel, 251 ada 1,2,3 parsel ve 252 ada 1 parselde kayıtlı toplam 934.178,95 m² araziye Özel Endüstri Bölgesi statüsü verilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılacak müracaata ilişkin olarak, anılan müracaat sonucunda belirtilen arazi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Özel Endüstri Bölgesi statüsü  kararı verilmesi halinde, bu kararın kabul ve onayını izleyen 5 yıllık süre içerisinde, en az 750.000.000 TL yatırım yapılacağının taahhüt edilmesine, 

karar verilmiştir.

Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Kredi Hesaplama