FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
05/08/2022
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
05/08/2023
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
23/11/2022
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ("Rapor") tamamlanmış olup 23 Kasım 2021 tarihinde açıklamış olduğumuz 9,14 (10 üzerinden) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında bugün (23 Kasım 2022) itibarıyla 9,21 (10 üzerinden) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. 

Kobirate'in yaptığı açıklamada "Bu sonuç şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığını ve BİST kurumsal yönetim endeksinde bulunmayı üst düzeyde hak ettiğini göstermektedir." ifadelerine yer verilmiştir. 

Kobirate tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, Şirketimizin www.globalyatirim.com.tr internet adresinde sayın pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmaktadır.

Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
oda_Note|
Alınan Not
90,27
96,74
92,86
89,69
9,21

Kredi Hesaplama