FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
DAGI
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
80.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
10.800.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
30.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
DAGHL, TRATACYO91Q7
10.800.000
19.200.000,000
177,77777
DAGHL, TRATACYO91Q7
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
10.800.000
19.200.000,000
177,77777
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
09.11.2022
İç Kaynakların Detayı :
Özel Fonlar (TL)
19.200.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
31.08.2022
SPK Başvuru Tarihi
31.08.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
03.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
11.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
10.11.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
23.11.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 80.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 10.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 19.200.000 TL tutarındaki kısmı Özel Fonlar hesabından karşılanmak suretiyle, 30.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle tadil edilen Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8. maddesinin tadili T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.11.2022 tarihinde tescil edilerek 23.11.2022 tarih ve 10710 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ek-1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2
Ek-2 Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama