FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DisposalOfBuyBackSharesAbstract|
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_CompanySubjectToBuyBack|
İşleme Konu Ortaklık
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.
oda_CompanyPerformsTheBuyBack|
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.
oda_DateOfBuyBackProgram|
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Geri alınan Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,00-19,40 TL fiyat aralığından (ortalama 19,1362 TL) 208.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, 23.11.2022 tarihi itibarıyla Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. sermayesinde geri alınan şirket payı kalmamıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GZNMI
23/11/2022
208.000
% 0,32
19,1362
% 0
1.494.653
yoktur

Kredi Hesaplama