FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

31.10.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden,

Aşağıda ticari unvanları bulunan bağlı ortaklıklarımızın, yine Şirketimiz'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan BÜYÜKDERE GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ("Devir Alan") bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve  Kurumlar Vergisi Kanunu'nun  ilgili hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleştirilmiştir. İş bu birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Devir Olunan Bağlı Ortaklıklarımız;

  • Çayırbaşı Güneş Enerji Anonim Şirketi
  •  Hacıosman Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi
  • Sedef Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi
  • Söke Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi
  • Tezhip Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi
  • Ges B Enerji Tarım Hayvancılık ve Danışmanlık Anonim Şirketi
  • Ges D Enerji Tarım Hayvancılık ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Bahse konu birleşme sonucunda BÜYÜKDERE GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin sermayesi 300.000 TL'ye ulaşmıştır.

  

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kredi Hesaplama