FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DisposalOfBuyBackSharesAbstract|
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_CompanySubjectToBuyBack|
İşleme Konu Ortaklık
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
oda_CompanyPerformsTheBuyBack|
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
oda_DateOfBuyBackProgram|
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
21.06.2021-21.12.2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.06.2021 tarih ve 21.12.2021 tarihli yönetim kurulu kararları ile geri alım programı kapsamında alımı gerçekleştirilen toplamda 26.872.960,72 TL nominal değerli HDFGS paylarının tamamı özel emir ile beheri 3,40 TL fiyatla satılmıştır. Söz konusu işlem kapsamında 30.983.507,72- TL tutarında kar elde edilmiştir.   

  

 

  

Saygılarımızla
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
HDFGS
28/11/2022
26.872.960,72
% 8,26
3,4
% 0
30.983.507,72
Yoktur

Kredi Hesaplama