FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnusualPriceAndVolumeMovementsAbstract|
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2019 ve 05.09.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.11.2022 tarihli yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleştiği belirtilen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 8'inci maddesine istinaden, Şirketimizin mevcut durum itibariyle kamuya açıklanmamış herhangi bir özel bir durumu bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kredi Hesaplama