FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bankamız, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB / Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB) 2018 yılında temin edilen 200 milyon ABD doları tutarındaki kredinin devamı niteliğinde, Türkiye genelinde özel sektörde yer alan firmaların iklim değişikliğini önleme ve iklim değişikliğine uyum odağında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iklim değişikliğine uyum ve bunlara destek veren sanayilerin yatırımlarına finansman sağlamak amacıyla, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi ile temin edilen 200 milyon ABD doları tutarındaki "Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Kredisi, Faz 2" ("Sustainable Energy and Infrastructure On-lending Facility, Phase 2") kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

Kredi Hesaplama