FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[IHEVA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SharesTransactionNotificationAbstract|
Pay Alım Satım Bildirimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Bağlı Ortaklığımız İhlas Pazarlama A.Ş.'nin sahip olduğu 17.449.150,20 TL nominal değerli İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. payları 1,97 TL fiyattan 34.374.825,89 TL bedel ile ortaklığımızca satın alınmıştır. 
 
Bu işlem ile birlikte İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %10,04'e ulaşmıştır. 

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/12/2022
17.449.150,2
17.449.150,2
17.731.677,68
35.180.827,88
% 5,06
% 5,06
% 10,04
% 10,04

Kredi Hesaplama