FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[IHEVA, IHGZT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SharesTransactionNotificationAbstract|
Pay Alım Satım Bildirimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu 8.250.349,934 TL nominal değerli İhlas Gazetecilik A.Ş. payları 1,40 TL fiyattan 11.550.489,91 TL bedel ile ortaklığımızca satın alınmıştır.  
  
Bu işlem ile birlikte İhlas Gazetecilik A.Ş. sermayesindeki paylarımız %30,91'e oy haklarımız ise %56,63'e ulaşmıştır.  

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/12/2022
8.250.349,934
8.250.349,934
239.063.731
247.314.080,934
% 29,88
% 56,2
% 30,91
% 56,63

Kredi Hesaplama