FİNANS

Özet Bilgi
Şitketimiz Olağanüstü Genel Kuruu 31.01.2023 Tarihinde İstanbulda Yapılacak Olup Genel Kurul İlanımız Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
15.12.2022
Genel Kurul Tarihi
31.01.2023
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.01.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - 01 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,
2 - 02 - Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3 - 03 - Şirket Merkezinin İstanbul'a taşınması ile ilgili SPK ya yapılan başvuru konusunda genel kurulun bilgilendirilmesi ve Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması.
4 - 04 - Kayıtlı Sermaye Sisteminden, Esas Sermaye Sitemine geçiş ile ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurulun onayına sunulması.
5 - 05-SPK tarafından 13.10.2022 tarihli yazı ile Yönetim Kurulunun standartlara uygun 2021 yılı finansal tabloların tekrar hazırlatılması ve denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunulması konusunda talepte bulunulmuştur. İlgili talep doğrultusunda Şirketimiz yönetim kurulu tarafından SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre Finansal Tabloların hazırlanması için AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ile 2021 yılı Mali Finansal Tablolarının denetimi hususunda sözleşme yapılmasının genel kurulun onayına sunulması.
6 - 06. Esas Sermaye sistemi içerisinde Genel Kurul yetkisinde olan Sermaye artırım kararı almak üzere, Amerika merkezli yatırım holding şirketi Horizon Global Commodity Trading INC. adına, 40.000.000 TL tahsisli sermaye artırımı yapılması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılması konusunun Genel Kurulun onayına sunulması.
7 - 07 - Dilek ve Temenniler.
8 - 08- Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olagan Ustu Genel Kurul CagriGundemVekalet 31012023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Olagan Ustu Genel Kurul GUNDEM 3101203.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Olagan Uslu Genel Kurul VEKALET 3101203.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Olağanüstü Genel Kurul İlanımız Ticaret Sicil Gazetesinin 30.12.2022 tarihinde 10737 sayısında yayınlanmış olup, Esas Sözleşmemizin 15. Maddesi kapsamında;

Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.01.2023 Salı günü saat 13.00 'de Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.


Kredi Hesaplama