FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.12.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
03.01.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.01.2022 - 10739
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 29.12.2022 tarih ve 2022/636 sayılı kararıyla; Olağanüstü Hal Kapsamında  Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 6758 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi uyarınca; Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin  2022 yılı bağımsız denetimi için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar  verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama