FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

16.02.2022 tarihli KAP'a gönderilmiş bulunan Özel Durum Açıklamamızda Anadolu Organize Sanayi Bölgesi alanında 101076 ada 4 numaralı sanayi parseli üzerinde yer alan sanayi arsasında gerçekleştirilebilecek yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi amacı ile Organize Sanayi Bölgesine ("OSB") Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni için başvuru yapılmasına ve bu maksat ile ayırıcı, kablo başlıkları, dağıtım ve kumanda panel trafo köşkleri, SF6 gazlı hücreler, vakumlu devre kesiciler, buşing, metal clad ve RMU hücre, SF6 devre kesiciler, orta gerilim dağıtım trafoları üretimi gerçekleştirecek bir fabrika yatırımı için başvuru yapılmasına, başvuru sonucunda alınacak olan Yapı Ruhsatı sonrasındaki 2 yıllık kanuni süre zarfında yatırım yapılıp yapılmamasına Şirketimizce karar verileceği ve gerekli fizibilite çalışmaları yürütüleceği belirtilmişti.

  

Yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonucunda, 05.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile, bu yatırımın yapılmamasına; bu nedenle, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi 1. etabında, Şirketimize tahsis edilmiş olan 101076 ada 4 parsel numaralı 19.937,00m2 yüzölçümlü sanayi arsasındaki tahsis hakkımızın Anadolu Organize Sanayi Bölgesine yeniden değerleme oranı ile hesaplanan 9.977.756,46 TL bedel karşılığında iade edilmesine karar verilmiştir.

  

Tahsisin iadesi nedeniyle elde edilecek gelir işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.

  

İade ve devir işlemlerinin yerine getirilmesi, bu amaçla gerekli sözleşme ve belgelerin imzalanması için şirket yönetimine yetki verilmiştir.

Kredi Hesaplama