FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı uyarınca;  önceki iç yönergenin iptali ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 367 ve 371/7 maddeleri ile şirket sözleşmesinin "Şirketi Temsil ve İlzamı" başlıklı 12. maddesine dayanılarak hazırlanan 02.01.2023 tarih, 2023/2 numaralı İç Yönergenin kabul edilmesine ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmiştir. İç Yönerge 06.01.2023 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilmiş olup ekte sunulmaktadır.

 

    

Bilgilerinize sunulur.

Kredi Hesaplama