FİNANS

Özet Bilgi
Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
İlgili Şirketler
BRMEN
İlgili Şirket Ünvanı
BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL)
22.313.510,66
Ulaşılacak Sermaye (TL)
44.627.021,32
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
22.313.510,66
Pay Grup Bilgileri
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
BRMEN, TRABRMEN91B4
136.445,195
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi
12.01.2023
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi
13.01.2023
Satılacak Payların Satış Fiyatı
Beheri 0,01 TL nominal değerli 100 adet paya denk gelen 1 lotun nominal değeri 1 TL olup, 1 lot nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Satılacak Payların Niteliği
Kaydi Pay
Başvuru Şekli
Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli
Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
TR-BRMEN.pdf
EK: 2
ENG-BRMEN.pdf

Kredi Hesaplama