FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulu'muzun 09.01.2023 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi hükümleri çerçevesinde, Şirketimizde "Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi" olarak görevlendirilmek üzere 09.01.2023 tarihi itibarıyla Sn. Dr. Ayşegül Berrak Köten'in atanmasına karar verilmiştir.
 
Sn. Dr. Ayşegül Berrak Köten, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Belge N 211896), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Belge N 702639), Türev Araçlar Lisansı (Belge N 308252) ve Kredi Derecelendirme Lisansı (Belge N 602877) sahibidir. 

Muhasebe Müdürü Sn. Bülent Uyarlar'ın yeni "Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi" atanıncaya kadar geçici süreyle yürütmekte olduğu "Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği" görevleri sona ermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama