FİNANS

Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırım Kararı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.01.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.087.500.000
Mevcut Sermaye (TL)
652.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.076.625.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023
52.200.000
33.930.000,000
65,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKTMR00023
Nâma
B Grubu, KATMR, TREKTMR00015
600.300.000
390.195.000,000
65,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, KATMR, TREKTMR00015
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
652.500.000
424.125.000,000
65,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar İsmail Katmerci tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
11.01.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.01.2023 tarihinde saat 17.00'de şirket merkezinde toplanarak alınan karar çerçevesinde Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi, savunma sanayii alanındaki projelerin finansmanı, finansal borç ödemeleri, işletme sermayesi ihtiyacının fonlanması amacıyla 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 652.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %65 oranında bedelli olarak 424.125.000 TL tutarında nakden artışla 1.076.625.000 TL'ye çıkarılması kapsamında payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (11.01.2023) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Kredi Hesaplama