FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.11.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısı ile Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak görüşe sunulan Sn. Yunus Elitaş hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği hususu Şirketimize iletilmiştir. Bu çerçevede, 28 Kasım 2022 tarihli özel durum açıklamamıza konu yönetim kurulu kararımıza uygun olarak Sn. Yunus Elitaş toplanacak ilk Genel Kurula kadar Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama