FİNANS

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
13.12.2022
Genel Kurul Tarihi
16.01.2023
Genel Kurul Saati
14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.01.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
KAZAN
Adres
Saray Mah. FSM Bulvarı No:327
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulunun ibra edilmesinin görüşülmesi,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıllığına seçilmesi,
5 - Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Ücretlerinin belirlenmesi,
6 - Dilek, Temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Kredi Hesaplama