FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yapmış olduğumuz üç ilaç geliştirme proje başvurumuzun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığı bilgisi tarafımıza bildirilmiştir.

Kabul edilen üç ilaç geliştirme projesi için TÜBİTAK tarafından şirketimize toplam 15.311.009,60 TL AR-GE desteği sağlanacak olup, buna ek olarak; yine üç ilaç geliştirme projesi özelinde, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında şirketimize KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz veya Kar Payı Desteği ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanacaktır. Bu desteklerin projelerimize toplam katkı tutarının 31.695.902 TL seviyesinde olacağı değerlendirilmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır.

Kredi Hesaplama