FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımı için SPK'na Başvurusu ve Taslak İzahname Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
600.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
250.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
600.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023
14.000.000
19.600.000,000
140,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023
Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031
3.500.000
4.900.000,000
140,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031
Nâma
C Grubu, RYSAS, TREREYS00015
232.500.000
325.500.000,000
140,00000
1,00
C Grubu
C Grubu, RYSAS, TREREYS00015
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
250.000.000
350.000.000,000
140,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Sn Egemen Döven tarafından satılamayan paylar için satın alım taahhüdü verilmiştir.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
18.01.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.12.2022 tarihli kararı çerçevesinde;

Şirketmiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 250.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %140 oranında, 350.000.000-TL artırılarak 600.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.01.2023 tarihinde (bugün) ekteki taslak izahname ile başvuruda bulunulmuştur.


Kamuyou ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Reysaş Bedelli İzahname_SPKa Sunulan_23.01.18_.pdf

Kredi Hesaplama