FİNANS

Özet Bilgi
Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
DOHOL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.09.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
402.942.765,175
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027
25.972.549,065
26.354.704,629
101,47138
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027
Nâma
A Grubu, KARE3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKREL00037
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035
44.000.000
44.647.408,339
101,47138
1,00
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035
Nâma
B Grubu, KARE2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKREL00029
C Grubu, KAREL, TREKREL00019
130.027.450,935
131.940.652,207
101,47138
1,00
C Grubu
C Grubu, KAREL, TREKREL00019
Hamiline
C Grubu, KAREL(RÜÇHAN), TRRKREL00011
200.112,086
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
200.000.000
202.942.765,175
101,47138
200.112,086
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yeni pay alma haklarının kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde; ana hissedarımız Öncü Girişim'in satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
27.12.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
10.01.2023
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
26.09.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
23.12.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
29.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
28.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2.000.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000,-Türk Lirası'ndan 402.942.765,175,-Türk Lirası'na artırılmasında, 27/12/2022 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süresi 10/01/2023 tarihinde tamamlanmış; yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra, kullanılmayan yeni pay alma hakkı tutarı olan 200.112,086-Türk Lirası paylar, 13 Ocak - 16 Ocak 2023 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile satışa sunulmuştur. Satışa sunulan 200.112,086 nominal değerli payların tamamının satışı 18,00-80,00 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 18,2652 TL) tamamlanmıştır.

Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur.

Kredi Hesaplama