FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı -Bülent Özütürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi İsmail Kemaloğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı -Bülent Özütürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi İsmail Kemaloğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

  Harun Denek ((Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, CFO (Kurumsal Finans Direktörü))

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.

  

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı -Bülent Özütürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi İsmail Kemaloğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Kredi Hesaplama