FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.11.2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkul, makine-tesis-demirbaş ve taşıt araçlarının yedinden değerlemesi
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
19.01.2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

** Dosya Boyutu Sınırı Nedeniyle yüklenemeyen değerleme raporu bildiriminin  devamıdır.


Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkul, makine-tesis-demirbaş ve taşıt araçlarının 31.12.2022 Tarihi itibari ile piyasa rayiç değerinin belirlenmesi amacıyla, 28.11.2022 tarihinde Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile imzalanan anlaşma çerçevesinde hazırlanan değerleme raporları ekte sunulmuş olup yeniden değerleme yapılan kalemler 31.12.2022 yıl sonu mali tablolarında ekteki raporlarda belirtilen güncel değerleri ile yer alacaktır. 

Kredi Hesaplama