FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
GÜLŞAH YİĞİDOĞLU
6000000
TRY
20,00
ARWA SALEH M MANGOUSH
3620000
TRY
12,07
ALAEDDİN ŞENGÜLER
6658168
TRY
22,19

Kredi Hesaplama