FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesindeki tadil 23.01.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş, 23.01.2023 tarih ve 10753 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
23/01/2023
23/01/2023
10753

Kredi Hesaplama