FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ;

Stratejik Dönüşüm Planımız kapsamındaki Sıfır Karbon Elektrik iş kolumuza ait ön lisans başvurusu gerektiren yatırımlar dikkate alınarak; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ve Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile Şirket Esas Sözleşmesinin uyumlaştırılması amacıyla

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin, "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesine ve "Ön Lisans Hükümleri" olarak 22.maddesinin ekte yer aldığı şekliyle ilavesine karar verilmiş olup,

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama