FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
ALCTL, TEZOL, UMPAS, ZOREN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
ALCTL
1
ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
E
SERTAÇ KARAKAŞ
364,490
TEZOL
2
EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
EMİNE NESRİN TEZOL
2.300.000,000
UMPAS
3
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş
E
MEHMET ERTÜRK
3.815,000
ZOREN
4
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
E
ZORLU HOLDİNG A.Ş.
9.352.274,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.

Kredi Hesaplama