FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[A1CAP, RTALB]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 24.01.2022 tarihli yönetim kurulu kararında özetle;

  

1) Şirket'in 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 100.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 25.000.000 TL tutarında artırılarak 125.000.000 TL'ye çıkartılmasına,

  

2) İhraç edilecek 25.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine,

  

3) Yukarıdaki maddeler kapsamında 25.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karar kapsamında gerekli başvurular yapılmıştır.

  

Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama