FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_TenderOfferInformationFormAbstract|
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfTargetCompanySubjectToTenderOffer|
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
oda_RealPersonOrLegalEntityWhoMakesTenderOffer|
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Mustafa Mümtaz ÖZKAYA
oda_TenderOfferPriceTry|
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
1.80
oda_TheDateBasedOnTheDeterminationOfTheShareholdersAndShareAmountsToBenefitFromTheTakeoverBid|
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
09/12/2022
oda_InvestmentFirmThatWillIintermediateToTenderOffer|
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
oda_BeginningDateOfTenderOffer|
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
02/02/2023
oda_StartingTimeOfTenderOffer|
Başlangıç Saati
10:00
oda_EndingDateOfTenderOffer|
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
15/02/2023
oda_EndingTimeOfTenderOffer|
Bitiş Saati
17:00
oda_SpecialConditionsRelatedToTheSubject|
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Mustafa Mümtaz ÖZKAYA tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK)'na yapılmış olan başvuru SPK' nın 26 Ocak 2023 tarih ve 4/114 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Pay Alım Teklif Bilgi Formu onaylanmıştır. 

  

 

  

Bu çerçevede Mustafa Mümtaz ÖZKAYA tarafından Strateji Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Zorunlu Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ekte sunulmaktadır. 

  

 

  

Zorunlu Pay Alım Teklif süresi on (10) iş günüdür. Pay alım teklif süreci 02.02.2023 Perşembe günü başlayıp, 15.02.2023 Çarşamba günü saat 17:00 da sona erecektir. 

  

 

  

Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli, 1 adet RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payı için pay devrine ilişkin sözleşmenin yapılmasının kamuya duyurulduğu tarih olan 17.05.2022 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmak suretiyle 1,80 TL olarak belirlenmiştir. 

  

 

  

Pay alım teklifi Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ayrıca  www.rheagirisim.com ve zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.' nin  www.strateji.com.tr. adreslerinde yayınlanmaktadır.

Kredi Hesaplama