FİNANS

Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.01.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
6.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
2.500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
5.000.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012
250.000.000
250.000.000,000
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012
Nâma
B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8
2.250.000.000
2.250.000.000,000
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
2.500.000.000
2.500.000.000,000
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Zorlu Holding AŞ satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde satın alacaktır.
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 6.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden ödenmek suretiyle %100 oranında bedelli olarak 2.500.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye artırılması kapsamında hazırlanan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kredi Hesaplama