FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sayın Paydaşlarımız; 

Şirketimiz 25.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yapılan özel durum açıklaması ile Şirketimiz esas sözleşmesinin "AMAÇ VE KONU" başlıklı 3. maddesi, "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ" başlıklı 6. maddesi ve "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 10. maddesinin ekte yer alan yeni şekli ile değiştirilmesine karar verildiği duyurulmuş olup,  söz konusu kararımıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 25.01.2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. 
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ekli tadil metninde yer aldığı şekliyle değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.02.2023 tarihli yazısı ile uygun görüş verilmiştir. 

Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama