FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
27.02.2023
Genel Kurul Tarihi
24.03.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center Kule 2, 4. Levent 34330
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.
4 - 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki..
5 - Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Denetçinin seçimi.
10 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12 - Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
13 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Çağrı İlanı_2022.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Invitation to General Assembly_2022.pdf - İlan Metni
EK: 4
Information Document for General Assembly_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2023 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 24 Mart 2023 Cuma günü saat 10:00'da Sabancı Center Kule 2, 4. Levent İstanbul adresinde Hacı Ömer Konferans Salonu'nda gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni, Vekaletname Örneği ve Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.


Kredi Hesaplama