FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SustainabilityReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte pdf dosya olarak sunulmuştur.

Saygılarımızla

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.

Kredi Hesaplama