FİNANS

Özet Bilgi
2022 YILINA AİT KAR PAYI DAĞITIMI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
03.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.03.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029
Peşin
2,0000000
200
10
1,8000000
180
B Grubu, JANTS, TREJANT00011
Peşin
2,0000000
200
10
1,8000000
180
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
03.05.2023
05.05.2023
04.05.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREJANT00029
0
0
B Grubu, JANTS, TREJANT00011
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolara göre 781.261.847 TL net dönem karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisi aşağıdaki gibidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20'sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
a. 4.412.250 TL cari yıl karından ortaklara I. temettü,
b. 172.077.750 TL cari yıl karından ortaklara II. temettü,
c. 17.207.775 TL cari yıl karından II. Tertip Yasal Yedek Akçe,
d. 587.564.072 TL cari yıl karından olağanüstü yedek ayrılması,
e. Ortaklara ödenmesi önerilen temettünün nakden ve 03.05.2023 tarihinde dağıtılmasına başlanması,
f. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 2,00 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer pay sahiplerimize 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 1,8000 TL net nakit temettü ödenmesi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAĞITIM TABLOSU 2022.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
88.245.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
17.649.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
793.995.391
625.739.558,56
4. Vergiler ( - )
12.733.544
1.668.434,47
5. Net Dönem Kârı
781.261.847
624.071.124,09
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
781.261.847
624.071.124,09
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
781.261.847
624.071.124,09
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
222.954
222.954
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
781.484.801
624.294.078,09
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
4.412.250
4.412.250
* Nakit
4.412.250
4.412.250
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
172.077.750
172.077.750
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17.207.775
17.207.775
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
587.564.072
430.373.349,09
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
15.884.100
0
2,03
1,8
180
B Grubu
142.956.900
0
18,3
1,8
180
TOPLAM
158.841.000
0
20,33
1,8
180
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolara göre 781.261.847 TL net dönem karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisi aşağıdaki gibidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20'sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
a. 4.412.250 TL cari yıl karından ortaklara I. temettü,
b. 172.077.750 TL cari yıl karından ortaklara II. temettü,
c. 17.207.775 TL cari yıl karından II. Tertip Yasal Yedek Akçe,
d. 587.564.072 TL cari yıl karından olağanüstü yedek ayrılması,
e. Ortaklara ödenmesi önerilen temettünün nakden ve 03.05.2023 tarihinde dağıtılmasına başlanması,
f. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 2,00 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer pay sahiplerimize 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 1,8000 TL net nakit temettü ödenmesi.

Kredi Hesaplama