FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
,
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 03.03.2023 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesinin 02.03.2023 tarihli tavsiye kararıyla, Sayın İmre Gül GENÇER HEPYAZ ve Sayın Turgay GÖNENSİN'in Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı olarak   30 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda  Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

  

Adayların Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları ekte yer almakdadır.

  

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama