FİNANS

Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
03.03.2023
Genel Kurul Tarihi
29.03.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.03.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç kapı no:1 34680 Üsküdar, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
5 - 2022 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti
8 - 2022 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
10 - Şirketimizin 2023 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi
11 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2023 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2
Kar dağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 29/03/2023 günü saat 11:00'da yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K. 414'e göre, Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç kapı no:1 34680 Üsküdar, İstanbul sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama