FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
03.03.2023
Genel Kurul Tarihi
03.04.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
KARABÜK
İlçe
KARABÜK MERKEZ
Adres
Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi-Karabük
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin denetçi raporunun okunması.
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolarının okunması ve müzakere edilerek Genel Kurulun onayına sunulması.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi.
8 - 2022 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurula bilgi verilmesi.
10 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
11 - Şirketimizin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi.
12 - Şirketimizin yürürlükte olan satış yöntemine göre 2022 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi.
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
SPK ek açıklamalar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Announcement.pdf - İlan Metni
EK: 4
CMB Add. Info...pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 03.03.2023 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 03.04.2023 Pazartesi günü saat 10.00' da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılması hususunda karar alınmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama